Skip to main content
Software

Software

ecos webman

Webtoepassing zonder software-installatie

De ecos webman is rechtstreeks toegankelijk in de internetbrowser. De installatie van extra software is daarom niet nodig. Updates en nieuwe functies, die ecosystemen regelmatig introduceren, zijn onmiddellijk beschikbaar zonder extra kosten – er is dus geen noodzaak voor updates aan de kant van de klant, nu of in de toekomst. De ecos webman kan worden gebruikt met elk voor internet geschikt apparaat, vergelijkbaar met online bankieren.

Lokale installatie altijd mogelijk

Natuurlijk kunt u ecos webman en alle modules zoals ecos reserve en ecos alarm nog steeds als lokale installatie op uw server hebben. Onze technici begeleiden u graag bij de installatie.

Real-time status en acties

In de software kunt u de status van uw ecosysteem in real-time zien. 14 verschillende statussen laten u steeds zien hoe het met uw sleutels en objecten gesteld is. Als een medewerker per ongeluk zijn toegangsmedium vergeet of bij uitzondering spontaan een autorisatie nodig heeft, kunnen acties op de elektronische sleutelkast of het elektronische lockersysteem door vrijgave op afstand in real-time worden uitgevoerd. Uiteraard worden ook updates van de rechten onmiddellijk doorgegeven.

Real-time status en acties

In de software kunt u de status van uw ecosysteem in real-time zien. 14 verschillende statussen laten u steeds zien hoe het met uw sleutels en objecten gesteld is. Als een medewerker per ongeluk zijn toegangsmedium vergeet of bij uitzondering spontaan een autorisatie nodig heeft, kunnen acties op de elektronische sleutelkast of het elektronische lockersysteem door vrijgave op afstand in real-time worden uitgevoerd. Uiteraard worden ook updates van de rechten onmiddellijk doorgegeven.

Kommunikation zwischen allen Geräten

Intelligent rechtenconcept – voor gebruikers- en objectgroepen

Toegangsrechten moeten zorgvuldig worden toegewezen. Dit kan echter snel verwarrend worden met individuele toegangsrechten per gebruiker of object. De kans op veiligheidskritische fouten is te groot. Daarom biedt ecos webman de mogelijkheid om gebruikersgroepen en objectgroepen te definiëren.

In het geval van gebruikers, de wie, zijn er meestal vergelijkbare logische structuren, zoals conciërges, vrachtwagenchauffeurs, medewerkers van gebouw 2, of zelfs halve dag medewerkers. Alle overeenkomstige personen worden dan aan deze groepen toegewezen. Voor objecten, de wat, wordt deze logische groepering op dezelfde manier opgezet. Voorbeelden zijn sleutels van elektrische poolauto’s, sleutels van toegangsdeuren, lange wapens, smartphones voor de verkoop. De overeenkomstige sleutels of objecten worden vervolgens aan deze groepen toegewezen.

In de laatste stap worden de overeenkomstige objectgroepen toegewezen aan de gebruikersgroepen. Het aanmaken en onderhouden van rechten is daardoor zeer eenvoudig. Wanneer een object uit zijn objectgroep wordt verwijderd, worden de rechten onmiddellijk bijgewerkt voor alle, soms duizenden gebruikers.

Uiteraard kan een gebruiker ook individuele objectrechten hebben, bijvoorbeeld voor zijn locker.

Intelligent rechtenconcept – voor gebruikers- en objectgroepen

Toegangsrechten moeten zorgvuldig worden toegewezen. Dit kan echter snel verwarrend worden met individuele toegangsrechten per gebruiker of object. De kans op veiligheidskritische fouten is te groot. Daarom biedt ecos webman de mogelijkheid om gebruikersgroepen en objectgroepen te definiëren.

In het geval van gebruikers, de wie, zijn er meestal vergelijkbare logische structuren, zoals conciërges, vrachtwagenchauffeurs, medewerkers van gebouw 2, of zelfs halve dag medewerkers. Alle overeenkomstige personen worden dan aan deze groepen toegewezen. Voor objecten, de wat, wordt deze logische groepering op dezelfde manier opgezet. Voorbeelden zijn sleutels van elektrische poolauto’s, sleutels van toegangsdeuren, lange wapens, smartphones voor de verkoop. De overeenkomstige sleutels of objecten worden vervolgens aan deze groepen toegewezen.

In de laatste stap worden de overeenkomstige objectgroepen toegewezen aan de gebruikersgroepen. Het aanmaken en onderhouden van rechten is daardoor zeer eenvoudig. Wanneer een object uit zijn objectgroep wordt verwijderd, worden de rechten onmiddellijk bijgewerkt voor alle, soms duizenden gebruikers.

Uiteraard kan een gebruiker ook individuele objectrechten hebben, bijvoorbeeld voor zijn locker.

Intelligent rights concept
Systeemgroepen

Als meerdere systemen op verschillende locaties moeten worden beheerd, kunnen ze worden gebundeld in één systeemgroep. Op die manier kunnen sleutels en objecten van de ene kast of lockersysteem naar de andere worden verplaatst. De locatie is te allen tijde traceerbaar in de software.

Toegangstijden

Om de toewijzing van rechten verder aan uw bedrijf aan te passen, kunnen toegangstijden worden ingesteld voor gebruikers, objecten en de respectieve groepen. Hier kunt u dan precies instellen wanneer de specifieke gebruiker toegang heeft tot ruimtes/gebouwen, sleutelkasten of specialistische voorzieningen. Bovendien kan worden ingesteld op welke dagen en tijdstippen bepaalde objecten door gebruikers kunnen worden verwijderd.
Deze tellen dan op.

Geschiedenis

In onze software worden 37 verschillende acties bijgehouden. Deze worden in chronologische volgorde weergegeven en met verschillende filterfuncties kan een nauwkeurig inzicht in het gebruik van uw systeem worden verkregen.

Rapporten

Een dozijn van de meest voorkomende rapporten kan worden gedownload van ecos webman ad-hoc of periodiek worden toegezonden.

Software rollen

Er zijn 6 voorgedefinieerde rollen met verschillende autorisatieniveaus in ecos webman en in de ecos app. Deze variëren van eenvoudige rapportlezers tot superadmin. De rollen hebben een granulaire bepaling van rechten, die niet alleen toegang geeft tot bepaalde functies, maar ook de bepaling van de mate waarin de functie in detail kan worden gebruikt. U kunt eenvoudig uw eigen gedefinieerde rollen aanmaken en in de software aan- en uitvinken welke rechten worden toegekend en hoe.

De ecos app – de mobiele assistent

De tijden veranderen, tegenwoordig zijn apps op ieders lip en worden ze dagelijks in een of andere vorm gebruikt. Waarom dan niet ook voor het beheer van sleutels, objecten en toegangen in uw bedrijf? Daarom kan de ecos app bijna alles wat de ecos webman kan. Hier is een selectie van de belangrijkste functies:

Zo worden onze systemen gebruikt!

De meeste van onze klanten gebruiken onze 7″ bedieningseenheid voor interactie met het elektronische sleutelkastje, het elektronische lockersysteem of de terminal. Alle functies van de ecos webman kunnen ook in stand-alone modus op het systeem worden uitgevoerd. Dienovereenkomstig zijn er vele schermdisplays die kunnen worden gebruikt.

Om u een beter inzicht te geven in wat u en uw organisatie uiteindelijk zullen gebruiken, ziet u hieronder de meest gebruikte interfaces.

Onze modules

ecos alarm

De meegeleverde functionaliteiten helpen vooral in een omgeving met hoge veiligheidsnormen. Met 21 vooraf gedefinieerde alarmtypen en instelbare verzendroutines zijn uw systemen holistisch beveiligd. Deze module is gratis inbegrepen bij ecos care.

Multi authentication

Multi-authenticatie

Voor bijzonder grote bedrijven en veiligheidskritische toepassingen biedt onze module “Alarm” multi-authenticatie. Dit maakt het mogelijk om individuele identificatieroutines en -processen te creëren. Naast de combinatie van een of meer van de volgende functies – PIN-codes, RFID-kaarten en biometrie – kan de identiteit van de gebruiker ook worden bevestigd door een of meer personen. Extra beveiliging kan worden ingeschakeld door een TAN-procedure. Standaard kunt u de vervaldatum van de toegang en de toegangstijden per uur instellen.

Immediate notification

Onmiddellijke kennisgeving

Naast de fysieke alarmen is er ook een breed scala aan digitale alarmopties. Omdat dingen meestal snel moeten gebeuren, kunnen deze net als onze software op allerlei apparaten worden weergegeven. Naast de meldingen via de websoftware wordt er een pushmelding verstuurd via de ecos app. Daarnaast kan er ook een e-mail worden verstuurd.

Potentiaalvrije contacten

De 4 potentiaalvrije contacten kunnen worden geconfigureerd via de ecos Webman. Hier kunnen direct acties worden geactiveerd voor zowel de meest tijdkritische als de belangrijkste triggers, die niet in de software worden weergegeven. De potentiaalvrije contacten kunnen bijvoorbeeld direct de deur van de ruimte vergrendelen of doorsturen naar de interne meldkamer, maar ook de politie waarschuwen. Meer dan 20 alarmtriggers completeren het spectrum van mogelijke reacties op veiligheidsrisico’s. De belangrijkste zijn wanneer het sleutelkastje is weggehaald, een voorwerp in de locker wordt verwijderd zonder dat de deur open is of de terugkomsttijd wordt overschreden.

Alarm configuration

Alarmconfiguratie

Met deze functie kunt u de routines en de verantwoordelijke personen of groepen instellen. Voor elk alarm kunt u bepalen naar wie het moet gaan, hoe het moet worden verzonden en wie het alarm onschadelijk kan maken en controleren. 

Alarm overview

Overzicht alarmen

Een chronologische lijst van alle alarmen die ooit zijn afgegaan. Zo kan worden bekeken aan wie het alarm is doorgegeven en of dit alarm is opgelost. Als een verantwoordelijke persoon beschikbaar is, kunnen acties worden ondernomen en rechten worden gewijzigd.

ecos reserve

This software module makes it possible to make reservations for keys and objects. Each user can make reservations for himself or, if authorized, for other internal employees. In addition, guest reservations can be made for external third parties (e.g. service providers or visitors). For maximum user-friendliness, all functions can be used via the ecos app and reservations can also be booked via Outlook.
The reservation functions have been further adapted to vehicles in the ecos fleet module. Among other things, ecos fleet contains more damage reports or maintenance reservations.

Specific Reservation (1 to 1)

With small numbers of keys or objects to be managed, it is usually easier to reserve the specific ones needed. Simultaneous requests for use become clear days in advance and can be clarified. No hectic organizing at the moment is needed.

Spezifische Reservierung
Group reservation (1 to n)

With a larger number of rooms, laptops, or vehicles, it becomes increasingly difficult to organize them with 1 to 1 reservation. Manual clarifications are hardly possible. Accordingly, logical categories such as rooms of the same size or the same vehicle classes are assigned to an object group. This enables a group reservation in which an object with the right characteristics is reserved. The user does not have to choose one.

Gruppen Reservierung
Recurring reservation

For outpatient care services, monitoring routes, or jour-fixe meetings, objects can be reserved in a recurring manner. This means that the same reservation does not have to be made every week.

Wiederholende Reservierung
Customisable fields

The ecos webman and software modules offer freely definable fields throughout. You can customize these to suit your company.

ecos reserve

Deze softwaremodule maakt het mogelijk om sleutels en objecten te reserveren. Elke gebruiker kan reserveringen maken voor zichzelf of, indien geautoriseerd, voor andere interne medewerkers. Daarnaast kunnen gastreserveringen worden gemaakt voor externe derden (bijvoorbeeld dienstverleners of bezoekers). Voor maximaal gebruiksgemak kunnen alle functies via de ecos app worden gebruikt en kunnen reserveringen ook via Outlook worden geboekt.
De reserveringsfuncties zijn verder aangepast aan voertuigen in de ecos fleet module. Zo bevat ecos fleet onder andere meer schademeldingen of onderhoudsreserveringen.

Specifieke reservering (1 op 1)

Bij kleine aantallen te beheren sleutels of objecten is het meestal gemakkelijker om de specifieke benodigde te reserveren. En voor situaties waarin zich gelijktijdige reserveverzoeken voordoen, worden deze duidelijk en kunnen dan vooraf worden verduidelijkt. Hierdoor kunnen problemen op het laatste moment als gevolg van miscommunicatie gemakkelijk worden voorkomen.

Specific Reservation

Groepsreservering (1 tot n)

Met een groter aantal kamers, laptops of voertuigen wordt het steeds moeilijker om ze 1 op 1 te organiseren. Handmatige verduidelijkingen zijn nauwelijks mogelijk. Daarom worden logische categorieën zoals kamers van dezelfde grootte of dezelfde voertuigklassen toegewezen aan een objectgroep. Dit maakt een groepsreservering mogelijk waarbij een object met de juiste kenmerken wordt gereserveerd. De gebruiker hoeft er geen te kiezen.

Group reservation

Terugkerende reservering

Voor ambulante zorgdiensten, bewakingstrajecten of jour-fixe bijeenkomsten kunnen objecten op een terugkerende manier worden gereserveerd. Dit betekent dat niet elke week dezelfde reservering hoeft te worden gemaakt.

Recurring reservation

Aanpasbare velden

De ecos webman en software modules bieden overal vrij definieerbare velden. U kunt deze aanpassen aan uw bedrijf.

ecos time

Met ecos time kunnen uw medewerkers op een betrouwbare manier direct aan het begin en einde van het werk in- en uitloggen. De afzonderlijke logtijden staan in detail vermeld in ons overzicht.

 • Actions

  Gebruikers loggen meestal via de terminal in en uit. De identificatie gebeurt via vertrouwde methoden (PIN-code, RFID-kaart of biometrie). De daaropvolgende handelingen vereisen slechts één klik. Bovendien kan de terminal worden gebruikt om de eerste toegangsdeur via potentiaalvrije contacten te bedienen.

 • admin section on home office app

  De administratie van ziektedagen en vakantieaanvragen, evenals de analyse van inkloktijden in een urenrekening per medewerker, zijn in deze module beschikbaar. Uw bedrijf kan hiermee verzoeken en bevestigingen digitaliseren en beveiligen met een fysieke toegangsterminal.

  Naast feestdagen en bedrijfsbrede feestdagen kunnen in de instellingen verschillende individuele werkroosters worden aangemaakt en vervolgens worden toegepast op verschillende gebruikersgroepen (afdelingen). Ook kunnen individuele werktijden en goodwilltijdinstellingen worden geconfigureerd.

 • Home office app screenshot

  Uniforme software is onmisbaar voor het kostenbesparend en eenvoudig uitvoeren van tijdmanagement. Daarom bevat de tijdmodule een gebruikersapp waarmee uw medewerkers kunnen in- en uitloggen als ze thuis werken of onderweg zijn.

Eenvoudige gegevensuitwisseling met behulp van de ecos API

Download the ecos API

Er bestaan nu tal van digitale toepassingen voor het efficiënte beheer van verschillende afdelingen in uw bedrijf (bv. toegangscontrole of controlecentrum). Een bundeling van verschillende oplossingen in één platform is essentieel om een overvloed aan apps en toepassingen te vermijden. Afzonderlijke “eilandoplossingen” vergen aanzienlijke extra inspanningen voor het onderhoud van gegevens en bovendien kan dit leiden tot fouten.

Via de ecos API kunnen tal van functies in andere systemen en apps worden geïntegreerd. De ecos API is gebaseerd op het SOAP/REST protocol. Elke softwareontwikkelaar kan met eenvoudige HTTPS-toegang via internet de functies in zijn eigen software integreren. Wij adviseren ontwikkelaars graag en bieden ondersteuning indien aanpassingen nodig zijn voor de specifieke use case.

Als alternatief voor bidirectionele volledig geautomatiseerde controle bieden wij ook gegevensimport via tussenbestanden zoals CSV of gegevensuitwisseling via directorydiensten zoals LDAP.

Veiliger dan dit wordt het niet. Officieel getest en gecontroleerd.

End-to-end encrypted information

End-to-end gecodeerde informatie

Wij gebruiken de modernste veiligheidsmaatregelen. Alle ecos app of ecos webman gegevens worden veilig overgedragen met behulp van TLS v1.2. Data at Rest wordt gecodeerd met AES256. Interne communicatie in de systemen, tussen de hoofdprocessor en de microprocessoren op de CAN-bus, is beveiligd met elliptische asymmetrische encryptie ECC met 233 bits.

Tested stability

Geteste stabiliteit

Onze software heeft penetratietests door onafhankelijke testinstituten doorstaan. Daarom gebruiken twee grote Europese militaire organisaties onze web-based software.

IT infrastructure

IT-infrastructuur volgens de hoogste normen

Onze gehele IT-infrastructuur is gecertificeerd, tot en met het TIER IV-datacenter. Wij voldoen aan alle EU-richtlijnen en -wetten en passen ons voortdurend aan aan nieuwe eisen en wetten in verschillende landen om de hoogst mogelijke veiligheid te bieden.

Stand-alone

Stand-alone – Alleen administratie op het systeem

In geval van zeer hoge beveiligingseisen kunnen onze producten volledig lokaal functioneren en geconfigureerd worden. Dit zorgt ervoor dat er geen externe communicatie mogelijk is. Met een eigen database en een interne SD-kaart voor back-ups is de integriteit van de gegevens zelfs bij een storing van de processor gewaarborgd.

Audited by external auditors

Gecontroleerd door externe accountants

Om aan de hoogste normen te voldoen, laten wij ons vier keer per jaar door externe auditinstanties controleren. Deze zorgen ervoor dat onze specificaties worden nageleefd en dat onze veiligheidsbelofte aan u wordt gehandhaafd en voortdurend wordt verbeterd.

Integrated data protection

Geïntegreerde gegevensbescherming

Met een in-house gegevensbeschermingsexpert zorgen wij ervoor dat uw klantgegevens te allen tijde in overeenstemming met de GDPR worden behandeld. Met ingebouwde softwarefuncties ondersteunen wij u automatisch bij het werken in overeenstemming met de gegevensbescherming.