Skip to main content

Performant

Informatie
Beveiliging
Beheer
Systeem

Performant

Informatie
Beveiliging
Beheer
Systeem

ISO 27001-conforme processen

Tijdens onze succesvolle ISO 27001 certificering in augustus 2020 konden veel processen worden ondersteund met de eigen producten van ecos. Het hele ecos concept is gericht op het elektronisch ondersteunen van interne processen, het beheren van apparatuur en het beveiligen van toegang tot ruimtes en gebouwen.

ecoselectronically controlled organization systems

Hieronder volgt een lijst van de verschillende normen waaraan gemakkelijk kan worden voldaan via ecos producten:

Organisatie van de informatiebeveiliging

A 6.2.1 Beleid voor mobiele apparaten

Uw gevoelige bedrijfsinformatie kan worden beschermd met ons elektronisch lockersysteem. Bezoekers moeten hun mobiele apparaten of USB-sticks in een toegewezen compartiment inleveren voordat ze het terrein van uw bedrijf betreden. Dit beschermt u tegen diefstal van informatie via onbevoegde foto’s of via USB. Bovendien wordt de informatiebeveiliging verhoogd doordat het onmogelijk wordt om malware in te voeren. Deze maatregel kan bovendien verplicht worden gesteld voor werknemers zonder voldoende veiligheidsmachtiging.

Beheer van activa

A 8.1.1 Inventarisatie van activa

Zowel in elektronische sleutelkasten als in elektronische lockersystemen kunt u RFID-labels en ID-herkenning gebruiken om hun waarden onomstotelijk vast te stellen en hun verblijfplaats te registreren. Zelfs opgeslagen voorwerpen kunnen worden herkend en geteld in een vakjessysteem met gewichtsherkenning.

Op elk moment hebt u een overzicht van uw waarden en kunt u een inventarislijst met classificatie maken in webman2.

Inventorisation of assets

A 8.2.3 Behandeling van activa

In onze webman2 software kunt u de gedefinieerde toegangsbeperkingen per classificatieniveau via persoons- of groepsautorisaties implementeren. Bovendien kunt u achteraf via een overzicht eenvoudig nagaan aan welke ontvanger welke waarden zijn toegekend.

Handling of assets

A 8.3.1 Behandeling van gegevensdragers

Alle soorten gegevensdragers, zoals back-ups, harde schijven of USB-sticks kunnen gecontroleerd worden opgeslagen in onze ecos-lade en ecos-depots. De toegang tot zeer gevoelige informatie kan ook worden gecontroleerd via multifactor/gebruikersverificatie.

Fysieke en milieuveiligheid

A 11.1.2 Fysieke toegangscontrole

De toegang tot de in A 11.1.2 voorgeschreven veiligheidsperimeters kan via onze terminals worden verzekerd en gecontroleerd. Daarbij worden aan- en afmeldingen van zowel bevoegde personen als bezoekers geregistreerd en gecontroleerd. Bezoekers moeten hun e-mailadres opgeven ter identificatie en het aanmeldingsproces van uw bedrijf volgen. Dit kan inhouden dat zij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, een beveiligingsvideo bekijken, een bezoekersbadge ontvangen of hun persoonlijke bezittingen afgeven.

A 11.1.3 Beveiliging van kantoren, kamers en voorzieningen

Ruimtesleutels kunnen worden beheerd in onze elektronische sleutelkast en zo kan elke uitname en inname worden gelogd met de bijbehorende persoon. Vanwege de speciale beschermingseisen van archief- en serverruimten kunnen deze sleutels ook worden beheerd in een aparte kleine ecoschuiflade m/4.

Securing offices, rooms and facilities

A 11.1.5 Werken in veiligheidszones

Ook de eis dat werknemers alleen indien nodig worden geïnformeerd over het bestaan van een veiligheidszone wordt door de ecos producten gedekt. Op het systeem kunnen gebruikers alleen zien wat voor hen is vrijgegeven volgens het “need to know”-principe.

Working in security areas

A 11.1.6 Leverings- en laadruimten

De eenvoudige bewaking en beveiliging van toegangspunten zoals leverings- en laadzones kan worden uitgevoerd via onze compacte terminals. Deze geven alleen toegang aan geïdentificeerde en geautoriseerde personen.

Delivery and loading areas

A 11.2.1 Plaatsing en bescherming van uitrusting en middelen

Onze elektronische sleutelkast en ons elektronisch kastensysteem helpen apparatuur en middelen te beschermen door ongeoorloofde toegang te voorkomen en het risico van potentiële bedreigingen zoals diefstal of vandalisme te verminderen.

Placement and protection of equipment and resources

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van uw ISO 27001 certificering? Wij helpen u graag!

Support with ISO 27001 certification

"*" geeft vereiste velden aan

Contactgegevens*
Gegevensbescherming*