Skip to main content
Programska oprema

Programska oprema

ecos webman

Spletna aplikacija brez nameščanja programske opreme

Do ecos webman se dostopa neposredno v spletnem brskalniku. Namestitev dodatne programske opreme zato ni potrebna. Posodobitve in nove funkcije, ki jih sistemi ecos redno uvajajo, so na voljo takoj, brez dodatnih stroškov – tako da ni potrebe po posodobitvah. Ecos webman lahko uporabljate s katero koli napravo, ki ima internetno povezavo, podobno kot spletno bančništvo

Lokalna namestitev je vedno na voljo

Seveda se lahko ecos webman, z vsemi moduli (ecos alarm, ecos rezervacije) namesti lokalno na vaš strežnik. Naši tehniki vam bodo v pomoč pri namestitvi in konfiguraciji sistema.

Stanje in dogodki v realnem času

V programski opremi lahko spremljate stanje vašega ecos sistema v realnem času. 14 različnih statusov vedno prikaže stanje vaših ključev in predmetov. Če zaposleni pomotoma pozabi svoj dostopni medij ali pa izjemoma potrebujete pooblastilo, lahko izvedete na elektronski omarici s ključi ali sistemu omaric daljinsko sprostitvev – v realnem času. Ravno tako se vse spremembe pravic uporabnikom posodabljajo samodejno v realnem času.

Stanje in dogodki v realnem času

V programski opremi lahko spremljate stanje vašega ecos sistema v realnem času. 14 različnih statusov vedno prikaže stanje vaših ključev in predmetov. Če zaposleni pomotoma pozabi svoj dostopni medij ali pa izjemoma potrebujete pooblastilo, lahko izvedete na elektronski omarici s ključi ali sistemu omaric daljinsko sprostitvev – v realnem času. Ravno tako se vse spremembe pravic uporabnikom posodabljajo samodejno v realnem času.

Kommunikation zwischen allen Geräten

Koncept inteligentnih pravic – za skupine uporabnikov in skupine predmetov

Pri dodeljevanju pravic dostopa je potrebna previdnost. Kljub previdnosti pa lahko hitro pride do napak pri nastavljanju pravic dostopa uporabnika oziroma dostopa do ključa ali predmeta. Napake pri dodeljevanju pravic so lahko varnostno sporne. V izogib napakam lahko v programu ecos webman definirate uporabniške skupine in skupine predmetov.

V primeru uporabnikov, so to osebe, ki imajo običajno podobne pravice, naprimer oskrbniki, vozniki tovornjakov, zaposleni iz stavbe 2 ali pa zaposleni po izmenah. Vse ustrezne osebe so razporejene v ustvarjene skupine. Za predmete, velja podobno. Primeri so: ključi električnih vozil, ključi požarnih prehodov, Mobilni telefoni komercialistov,… Vsem ustvarjenim skupinam se nato dodelijo ustrezni ključi ali predmeti.

Zadnji korak je, da se ustreznim skupinam predmetov dodelijo skupine uporabnikov. Tako je ustvarjanje in vzdrževanje pravic zelo preprosto in pregledno. Če je predmet odstranjen iz skupine, se pravice samodejno posodobijo za vse osebe v skupini uporabnikov, včasih je to lahko tudi na tisoče uporabnikov.

Seveda ima lahko uporabnik vzporedno tudi individualno nastavljene pravice do predmeta, npr. dostop do svoje svoje omarice ali ključa.

Koncept inteligentnih pravic – za skupine uporabnikov in skupine predmetov

Pri dodeljevanju pravic dostopa je potrebna izjemna previdnost. Kljub temu pa lahko hitro pride do napak pri nastavljanju pravic dostopa uporabnika oziroma dostopa do ključa ali predmeta. Napake pri dodeljevanju pravic so lahko varnostno sporne. V izogib napakam lahko v programu ecos webman definirate uporabniške skupine in skupine predmetov.

V primeru uporabnikov, so to osebe, ki imajo običajno podobne pravice, naprimer oskrbniki, vozniki tovornjakov, zaposleni iz stavbe 2 ali pa zaposleni po izmenah. Vse ustrezne osebe so razporejene v ustvarjene skupine. Za predmete, velja podobno. Primeri so: ključi električnih vozil, ključi požarnih prehodov, Mobilni telefoni komercialistov,… Vsem ustvarjenim skupinam se nato dodelijo ustrezni ključi ali predmeti.

Zadnji korak je, da se ustreznim skupinam predmetov dodelijo skupine uporabnikov. Tako je ustvarjanje in vzdrževanje pravic zelo preprosto in pregledno. Če je predmet odstranjen iz skupine, se pravice samodejno posodobijo za vse osebe v skupini uporabnikov, včasih je to lahko tudi na tisoče uporabnikov.

Seveda ima lahko uporabnik vzporedno tudi individualno nastavljene pravice do predmeta, npr. dostop do svoje svoje omarice ali ključa.

Intelligent rights concept
Skupine sistemov

V kolikor imamo več sistemov na različnih lokacijah, jih lahko združujemo v skupine. Tako lahko ključe in predmete prenašamo iz enega sistema omaric za ključe oziroma omaric za hramnbo vsebine v drugega, vedno pa ostaja sledljivost v programu.

Časi dostopa

Za nadaljnjo prilagajanje dodeljevanja pravic, lahko nastavite dostopne čase za uporabnika, predmeta ali pa skupine. Nastavite lahko natančno kdaj, ima določen uporabnik dostop do prostorov/stavb, omaric za ključe ali posebnik predmetov. Dodatno pa lahko določite, ob katerih dnevih in urah lahko uporabniki odstranijo določene predmete.

Zgodovina

V programski opremi je moč slediti 37 različnim dogodkom. Vsi dogodki so prikazani v kronološkem vrstnem redu, z različnimi filtri pa je mogoče pridobiti natančen prces odbvzema in vračila ključev in predmetov.

Poročila

V vsakem trenutku lahko najpogostejša poročila prenesete iz ecos webman programa, določena poročila pa pa vam sistem lahko pošilja periodično.

Pravice uporabnikov

V ecos webman in v ecos mobilni aplikaciji je 6 vnaprej določenih vlog avtorizacije z različnimi nivoji pravic. Ta segajo od preprostih pravic pregleda poročil pa do skrbniških pravic. Vloge imajo natančno določene pravice, dostopa do določenih funkcij. Ustvarjate lahko lastne vloge ter jim nastavite ustrezne pravice.

ecos Aplikacija – mobilni asistent

Časi se spreminjajo, dandanes so aplikacije na vsakem koraku v takšni ali drugačni obliki uporabljajo dnevno. Zakaj ne tudi aplikacija za upravljanje ključev, predmetov in dostopov v vašem podjetju? ecos Aplikacija lahko postori skoraj vse, kar zmore ecos webman. Tukaj je izbor najpomembnejših funkcij:

Tako se uporabljajo naši sistemi!

Večina strank za upravljanje s sistemi omaric za ključe, omarice za hrambo vsebine oziroma terminale. uporablja 7″ zaslone. Celotna funkcionalnost sistema webmana se lahko izvaja neposredno na sistemu preko zaslona na dotik. Za večje sisteme so na voljo so tudi večji zasloni.

Približno kako izgleda delo z zasloni in nekaj najosnovnejših funkcij lahko vidite tukaj.

Moduli

ecos alarm

Vključene funkcije so pomembne predvsem v okolju z visokimi varnostnimi zahtevami. Z 21 vnaprej določenimi tipi alarmov in nastavljivimi načini javljanja so sistemi celovito zaščiteni. Modul alarmn je brezplačno vključen v paketu ecos care.

Multi authentication

Večnivojska identifikacija

Za večja podjetja in podjetjaz višjimi varnostnimi zahtevami, je na voljo večnivojska identifikacija, ki je del modula alarm. Kombinacija večih PIN kod, RFID kartic in biometrije omogoča kreiranje ustreznega in zadovoljivega načina identifikacije. Dodatno je na voljo še potrjevanje pristnosti z več osebami hkrati, po principu štirih oči. V primerih kjer so zahteve po visoki varnosti pa se lahko uporabi, kot dodaten način potrjevanja, še enkratna TAN koda. Vsi načini identifikacije so po želji lahko časovno omejeni.

Immediate notification

Takojšnje obveščanje

Poleg fizičnih alarmnih izhodov, je na voljo tudi širok nabor digitalnih obvestil o alarmih. Ker je ob alarmih potrebno hitro ukrepanje, je mogoče obvestila prikazati na vseh vrstah naprav. Poleg obvestil v spletni programski opremi se alarm v obliki potisnega obvestilo pošilja tudi prek aplikacije ecos. Mogoče je obveščanje po elektronski pošti.

Breznapetostni izhodi

Na voljo so štirje breznapetostni kontakti, ki so prosto nastavljivi v programski opremi ecos webman. Za razliko od digitalnih obvestil lahko z omenjenimi kontakti prožimo tudi dejanske dogodke kot naprimer zaklepanje vrat, signal alarmni napravi in video nadzoru, lahko pa se obvesti varnostno službo ali policijo. Več kot 20 različnih alarmnih dogodkov dopolnjuje širok nabor obveščanja stanja sistema. Najpomembnejši so, odstranitev omariceza ključe, odstranitev predmeta iz omarice brez odprtih vrat in prekoračitev čas vračila.

Alarm configuration

Konfiguracija alarmov

Funkcija omogoča avtomatizacijo javljanja alarmov odgovornim osebam ali skupinam. Za vsak alarm posebaj lahko odločite, kdo naj ga prejme, kako naj se pošlje in kdo alarme lahko potrjuje in jih nadzoruje. 

Alarm overview

Pregled alarmov

Kronološki pregled vseh alarmov, ki so se sprožili. Razvidno je tip alarma, komu je bil posredovan alarm in ali je bil alarm ustrezno obravnavan. Če je na voljo odgovorna oseba, lahko utrezno ukrepamo in prilagodimo pravice.

ecos rezervacije

Modul uporabiku omogoča rezervacijo ključev in predmetov. Glede na ustrezna pooblastila lahko vsak uporabnik ustvari rezervacijo zase, oziroma, za druge osebe. Hkrati je rezervacija možna tudi za goste oziroma zunanje obiskovalce (npr. servis, dostava). Uporabnik lahko rezervacijo opravi kar preko ecos aplikacije, ali pa iz Outlooka.
Rezervacije se še dodatno prilagodi vozilom s pomočjo modula ecos flote. Med drugim ecos flota vsebuje dodatna poročila o morebitnih poškdbah vozila ali pa rezervaciji servisnega termina.

Specifična rezervacija (1 na 1)

Pri manjšem številu ključev ali predmetov, ki jih je upravljamo, je delo z rezervacijami enostavnejše. Zahteve po hkratni rezervaciji se v naprej in lažje razjasnijo. Zmede po rezervacijah v zadnjem trenutku ni več.

Spezifische Reservierung
Skupinska rezervacija (1 na N)

Pri večjem številu ključev ali predmetov je delo s posamičnimi rezervacijami 1 na 1 praktično nemogoče. Naslednji logični korak so skupine, kot na primer podobne sobe ali tipi vozila, dodeljena skupini predmetov. To uporabniku omogoča rezervacijo skupine , v kateri je predmet z ustreznimi lastnostmi. Uporabniku ni treba izbrati določenega.

Gruppen Reservierung
Rezervacija s ponovitvijo

Za potrebe na primer ambulantne oskrbe, ali periodičnih sestankov, je mogoče predmete rezervirati z možnostjo ponovitve.

Wiederholende Reservierung
Nastavljiva polja

Programska oprema ecos webman z moduli ponujajo določena polja ki so prosto nastavljiva. Lahko jih prilagodite potrebam in zahtevam vašega dela.

ecos rezervacija

Modul uporabiku omogoča rezervacijo ključev in predmetov. Glede na ustrezna pooblastila lahko vsak uporabnik ustvari rezervacijo zase, oziroma, za druge osebe. Hkrati je rezervacija možna tudi za goste oziroma zunanje obiskovalce (npr. servis, dostava). Uporabnik lahko rezervacijo opravi kar preko ecos aplikacije, ali pa iz Outlooka.
Rezervacije se še dodatno prilagodi vozilom s pomočjo modula ecos flote. Med drugim ecos flota vsebuje dodatna poročila o morebitnih poškdbah vozila ali pa rezervaciji servisnega termina.

Rezervacija (1 to 1)

Pri manjšem številu ključev ali predmetov, ki jih je upravljamo, je delo z rezervacijami enostavnejše. Zahteve po hkratni rezervaciji se v naprej in lažje razjasnijo. Zmede po rezervacijah v zadnjem trenutku ni več.

Specific Reservation

Skupinaks rezervacija (1 to n)

Pri večjem številu ključev ali predmetov je delo s posamičnimi rezervacijami 1 na 1 praktično nemogoče. Naslednji logični korak so skupine, kot na primer podobne sobe ali tipi vozila, dodeljena skupini predmetov. To uporabniku omogoča rezervacijo skupine , v kateri je predmet z ustreznimi lastnostmi. Uporabniku ni treba izbrati določenega.

Group reservation

Ponavljajoča rezervacija

Za potrebe na primer ambulantne oskrbe, ali periodičnih sestankov, je mogoče predmete rezervirati z možnostjo ponovitve.

Recurring reservation

Prilagodljiva polja

Programska oprema ecos webman z moduli ponujajo določena polja ki so prosto nastavljiva. Lahko jih prilagodite potrebam in zahtevam vašega dela.

ecos time

ecos time vašim zaposlenim nudi zanesljivo prijavo in izstop iz sistema neposredno na začetku in koncu dela. Časi posameznih dnevnikov so podrobno navedeni v našem pregledu.

 • Actions

  Uporabniki se prijavljajo in izstopajo iz svojega dela večinoma s pomočjo terminala . Identifikacija se izvaja z znanimi metodami (PIN koda, RFID kartica ali biometrija). Nadaljnja dejanja zahtevajo samo en klik. Poleg tega se lahko terminal uporablja za krmiljenje prvih vhodnih vrat preko brezpotencialnih kontaktov.

 • Administration

  V tem modulu je na voljo administracija bolniških dni in prošenj za dopust ter analiza urnih ur na urnem računu na zaposlenega. Vaše podjetje lahko s tem digitalizira zahteve in potrditve ter jih zavaruje s terminalom za fizični dostop.

  Poleg praznikov in praznikov v podjetju je v nastavitvah mogoče izdelati več individualnih urnikov dela in jih nato uporabiti za različne skupine uporabnikov (oddelkov). Konfigurirate lahko tudi individualne delovne ure in čase prostovoljnega dela.

 • Home office via app

  Enotna programska oprema je nepogrešljiva za prihranek stroškov in preprosto izvajanje upravljanja s časom. Zaradi tega časovni modul vključuje uporabniško aplikacijo, ki vašim zaposlenim omogoča prijavo in odjavo takoj, ko delajo od doma ali na poti.

Enostavna izmenjava podatkov s pomočjo vmesnika ecos API

Download the ecos API

Obstajajo številne digitalne aplikacije za učinkovito upravljanje različnih oddelkov v vašem podjetju (npr. nadzor dostopa ali nadzorni center). Združevanje različnih rešitev v eno platformo je bistveno, da se izognemo prekomernemu aplikacij in programov. Posamezne »nestandardne rešitve« zahtevajo precejšnje dodatne napore za vzdrževanje podatkov, poleg tega pa to lahko privede do napak.

Z ecos API je mogoče integrirati številne funkcije v druge sisteme in aplikacije. ecos API temelji na protokolu SOAP/REST. Vsak razvijalec programske opreme lahko uporabi preprost dostop HTTPS prek interneta za integracijo funkcij v svojo programsko opremo. Stranki z veseljem svetujemo, razvijalcem pa nudimo podporo, če so potrebne prilagoditve za poseben primer uporabe.

Kot alternativo dvosmernemu popolnoma avtomatiziranemu nadzoru ponujamo tudi uvoz podatkov prek vmesnih datotek, kot je CSV, ali izmenjavo podatkov preko imeniških storitev, kot je LDAP.

Varneje od tega ne gre. Uradno testiran in revidiran.

End-to-end encrypted information

Šifrirane informacije od konca do konca

Uporabljamo najsodobnejše varnostne ukrepe. Vsi podatki aplikacije ecos ali ecos webman se varno prenašajo s pomočjo TLS v1.2. Vsi shranjeni podatki so šifrirani z uporabo AES256. Notranja komunikacija v sistemih, med glavnim procesorjem in mikroprocesorji na vodilu CAN, je zavarovana z 233-bitnim eliptično asimetričnim šifriranjem ECC.

Preizkušena stabilnost

Preizkušena stabilnost

Naša programska oprema je prestala teste neodvisnih testnih inštitutov. Zato dve veliki evropski vojaški organizaciji uporabljata našo spletno programsko opremo.

IT infrastructure

IT infrastruktura v skladu z najvišjimi standardi

IT infrastruktura v skladu z najvišjimi standardi

Naša celotna IT infrastruktura je certificirana, vse do podatkovnega centra TIER IV. Upoštevamo vse direktive in zakone EU ter se nenehno prilagajamo novim zahtevam in zakonodaji v različnih državah, da bi zagotovili najvišjo možno varnost.

Samostojno skrbništvo na sistemu

Samostojno skrbništvo na sistemu

V primeru zelo visokih varnostnih zahtev lahko naši izdelki delujejo in se konfigurirajo povsem lokalno. To zagotavlja, da zunanja komunikacija ni mogoča. Z lastno bazo podatkov in notranjo SD kartico za varnostne kopije je zagotovljena celovitost podatkov tudi v primeru okvare procesorja.

Audited by external auditors

Revidirano s strani zunanjih revizorjev

Da bi dosegli najvišje standarde, smo štirikrat letno revidirani s strani zunanjih revizijskih organov. Ti zagotavljajo, da so naše specifikacije izpolnjene in da se naša varnostna obljuba, ki smo vam jo dali, ohranja in nenehno izboljšuje.

Integrirana zaščita podatkov

Integrirana zaščita podatkov

Z lastnim strokovnjakom za varstvo podatkov zagotavljamo, da se vaši podatki strank ves čas ravnajo v skladu z zahtevami GDPR. Z vgrajenimi funkcijami programske opreme vas samodejno podpiramo pri delu na način, ki je skladen z varstvom podatkov.