Skip to main content

   

Trajnost

Verjamemo, da mora biti podjetje sila za dobro.
Za to so potrebne inovacije, sodelovanje in osredotočenost na služenje drugim.
To pomeni tudi, da v tehnologiji, ki jo izdelujemo, upoštevamo svoje vrednote.
Kot družinsko podjetje delujemo tako, da svet zapustimo boljši, kot smo ga našli.

   

   

   

   

   

   

   

Trajnost

Verjamemo, da mora biti podjetje sila za dobro. Za to so potrebne inovacije, sodelovanje in osredotočenost na služenje drugim. To pomeni tudi, da v tehnologiji, ki jo izdelujemo, upoštevamo svoje vrednote. Kot družinsko podjetje delujemo tako, da svet zapustimo boljši, kot smo ga našli.

ecos ima vizijo

Picture3
Neto ničelne
emisije ogljika
do leta 2030
Picture9
95%
stopnja ponovne uporabe vode
do leta 2025
Picture17
Ne
odvisnost od fosilnih goriv v naših podatkovnih središčih
Picture13
Recikliranje
100%
proizvodnih odpadkov
Picture14
Ena
Manj
Stvar
ecos ima vizijo
nature
Neto ničelne
emisije ogljika
do leta 2030
Picture9
95%
stopnja ponovne uporabe vode
do leta 2025
Picture17
Ne
odvisnost od fosilnih goriv v
naših podatkovnih središčih
Picture2
Recikliranj
100%
proizvodnih odpadkov
Picture1
Ena Manj
Stvar
ecos 14001 certificate EN
Podnebje se spreminja
Prav tako bi se moral spremeniti način poslovanja

Učinki podnebnih sprememb postajajo vse bolj očitni. Verjamemo, da želimo svoje stranke navdušiti z inovativnimi izdelki, hkrati pa imeti čim manjši vpliv na okolje. Zato smo leta 2021 prejeli certifikat ISO 14001 za okoljsko upravljanje. Vsi naši trenutni okoljski cilji in dolgoročni cilji temeljijo na standardu ISO 14001.

Podnebje se spreminja
Prav tako bi se moral spremeniti način poslovanja

Učinki podnebnih sprememb postajajo vse bolj očitni. Verjamemo, da želimo svoje stranke navdušiti z inovativnimi izdelki, hkrati pa imeti čim manjši vpliv na okolje. Zato smo leta 2021 prejeli certifikat ISO 14001 za okoljsko upravljanje. Vsi naši trenutni okoljski cilji in dolgoročni cilji temeljijo na standardu ISO 14001.

Better Security 37 1

Ogljično nevtralen do leta 2030

Ogljično nevtralen do leta 2030

s2
Neto ničelne
neposredne emisije v obsegu 1 in 2 do leta 2030
s5
50%
manj emisij iz vrednostne verige obsega 3 do leta 2030
s10
100%
uporaba obnovljivih virov energije do leta 2030
s1
Ne
poraba fosilnih goriv v organizaciji ali prometu do leta 2030
c2
Neto ničelne
neposredne emisije v obsegu 1 in 2
do leta 2030
c3
50%
manj emisij iz vrednostne verige obsega 3
do leta 2030
c4
100%
uporaba obnovljivih virov energije
do leta 2030
c5
Ne
poraba fosilnih goriv v organizaciji ali prometu do leta 2030

Naši 4 vzvodi za ogljično nevtralnost (obseg 1 in 2):

american public power association 513dBrMJ 5w unsplash 1 1

Obnovljiva energija

ecos želi do leta 2030 v vseh svojih objektih uporabljati 100 % energije iz obnovljivih virov.

sander weeteling iGDg f mlWo unsplash 1 1

Vetrovi sprememb

Za zadovoljitev naših potreb bomo od zunanjih dobaviteljev kupovali sončno in vetrno energijo

precious madubuike N2Td7KpIvYc unsplash 1 1

Elektrificiran vozni park

Do leta 2030 bomo vsa naša sedanja dizelska vozila nadomestili z električnimi vozili.

andrew neel cckf4TsHAuw unsplash 1 1

Zeleno delovno mesto

nakup energetsko učinkovitejše delovne opreme

Okoljski ukrepi zunaj neposrednega vpliva (področje 3):

Zastavili smo si cilj, da sistematično zmanjšamo 50 % svojih emisij na začetku in koncu proizvodne verige (področje 3). Ker večino emisij v tej kategoriji proizvedejo tretje osebe, jih ne moremo neposredno nadzorovati. S skrbno izbiro partnerjev in rednim revidiranjem lahko kljub temu vplivamo tudi na te emisije.

78 2 1


Kupljeno blago in storitve

› Vključite se v tesen dialog z našimi z
  obstoječimi dobavitelji za razvoj akcijskih
  načrtov za pobude za zmanjšanje emisij.

› Pridobite podatke o emisijah CO₂ za
  novih dobaviteljev, preden jih izberete.

436ba876 0f62 42a8 89e6 9387afd03d77 1 1


Logistika

› Emisije pri prevozu bomo zmanjšali z
  združevanjem tovora in zmanjšanjem
  letalskega prevoza.

› Bližina dobaviteljev do našega obrata bo
  pomembno merilo za izbiro.

79 2 1


Uporaba izdelkov

› Vsi naši izdelki so energetsko učinkoviti
  in modularni. Ko se zahteve spremenijo,
  jih ni treba v celoti zamenjati.

› Cilj je dodatno zmanjšati porabo energije
  naših izdelkov med uporabo.

Naši 4 vzvodi za ogljično nevtralnost (obseg 1 in 2):

american public power association 513dBrMJ 5w unsplash 2 1

Obnovljiva energija

ecos želi do leta 2030 v vseh svojih objektih uporabljati 100 % energije iz obnovljivih virov

sander weeteling iGDg f mlWo unsplash 2 1

Vetrovi sprememb

Za zadovoljitev naših potreb bomo od zunanjih dobaviteljev kupovali sončno in vetrno energijo

precious madubuike N2Td7KpIvYc unsplash 2 1

Elektrificiran vozni park

Do leta 2030 bomo vsa naša sedanja dizelska vozila nadomestili z električnimi vozili

andrew neel cckf4TsHAuw unsplash 2 1

Zeleno delovno mesto

nakup energetsko učinkovitejše delovne opreme

Okoljski ukrepi zunaj neposrednega vpliva (področje 3):

Zastavili smo si cilj, da sistematično zmanjšamo 50 % svojih emisij na začetku in koncu proizvodne verige (področje 3). Ker večino emisij v tej kategoriji proizvedejo tretje osebe, jih ne moremo neposredno nadzorovati. S skrbno izbiro partnerjev in rednim revidiranjem lahko kljub temu vplivamo tudi na te emisije.

78 2

Kupljeno blago in storitve

› Vključite se v tesen dialog z našimi z obstoječimi dobavitelji za razvoj akcijskih načrtov za pobude za zmanjšanje emisij.

› Pridobite podatke o emisijah CO₂ za novih dobaviteljev, preden jih izberete

179e18aa 7d03 4490 943b fd3ed7dd6059

Logistika

Emisije pri prevozu bomo zmanjšali z združevanjem tovora in zmanjšanjem letalskega prevoza.

› Bližina dobaviteljev do našega obrata bo pomembno merilo za izbiro.

79 1 1 1

Uporaba izdelkov

› Vsi naši izdelki so energetsko učinkoviti in modularni. Ko se zahteve spremenijo, jih ni treba v celoti zamenjati.

› Cilj je dodatno zmanjšati porabo energije naših izdelkov med uporabo.

Krožna dobavna veriga do leta 2025

Krožna dobavna veriga do leta 2025

Naša sedanja generacija trajnostnih 2 removebg preview 1ecos systems

50% večja energetska učinkovitost do leta 2025″

Ecological electronic key management system

staffelung sv removebg preview 1

Making fully recyclable products and packaging by 2025

Eliminate single use plastic from products completely by 2025

Further enhancing waste accounting from the current ISO 14001 standards

Sustainable lockers

locker depots 1Mx1 3 removebg preview 1

Modularity rules! 
Our electronic lockers are modular in nature in order combine them in the best way possible, therefore the exact number of assets can be stored, charged or weighed. Extending the locker system is no rocket science and can be done within minutes.

Space-efficient design 
We do not have the need for dedicated technical compartments. Therefore our electronic lockers save space, weight, material & costs. 

Eco-friendly terminals

be070abe 4bf3 410d a033 71d3b4271177

“Built to last” and not built for 2 years. Most of the terminals are made out of plastic in order to reduce cost.

However, only upfront costs are reduced. Over the product lifecycle the financial but also the ecological and CO² costs are higher than our steel & stainless steel terminals.

Naša sedanja generacija trajnostnih 2 removebg preview 1ecos systems
50% večja energetska učinkovitost do leta 2025

Ekološki elektronski sistem za upravljanje ključev

Do leta 2025 v celoti reciklirati izdelke in embalažo

Do leta 2025 popolnoma odpraviti plastiko za enkratno uporabo iz izdelkov

Nadaljnje izboljšanje obračunavanja odpadkov glede na sedanje standarde ISO 14001

staffelung sv removebg preview 1
locker depots 1Mx1 3 removebg preview 1

Trajnostne omarice

Modularnost vlada!
Naše elektronske omarice so modularne narave, da jih lahko kar najbolje kombiniramo in tako shranimo, napolnimo ali stehtamo točno določeno število sredstev. Razširitev sistema omaric ni nobena raketna znanost in jo je mogoče opraviti v nekaj minutah.

Prostorsko učinkovita zasnova
Ne potrebujemo posebnih tehničnih oddelkov. Zato naše elektronske omarice prihranijo prostor, težo, material in stroške.

Okolju prijazni terminali

“Izdelano za dolgo življenjsko dobo” in ni bil zgrajen 2 leti. Večina terminalov je izdelana iz plastike, da bi zmanjšali stroške.

Vendar se zmanjšajo le začetni stroški. V življenjskem ciklu izdelka so finančni, pa tudi ekološki stroški in stroški CO² višji kot pri naših terminalih iz jekla in nerjavnega jekla.

be070abe 4bf3 410d a033 71d3b4271177
Odgovorno oblikovanje izdelkov
 • Ker je oblikovanje prvi korak pri najboljši uporabi virov v celotnem razvojnem in proizvodnem procesu, zanj skrbimo že od samega začetka.

 • Naš cilj je, da s pomočjo metodologij ekološkega oblikovanja in analiz življenjskega cikla (LCA) iz naših izdelkov popolnoma odstranimo plastične komponente za enkratno uporabo.
output onlinegiftools
metodologija eko-dizajna
output onlinegiftools 2
Brez plastike za enkratno uporabo
scott graham 5fNmWej4tAA unsplash 1
frank wang ogxlyCA1BQc unsplash 1
Pridobivanje surovin
 • Dobavitelji so skrbno izbrani, da izpolnjujejo standardom ISO 14001 na področju okoljskega in energetskega upravljanja.

 • Večina delov se dobavlja lokalno. Tako so emisije pri prevozu čim manjše. Naši izdelki uporabljajo veliko delov iz nerjavnega jekla, ki izvirajo iz energetsko učinkovitih jeklarn.
output onlinegiftools 3
ISO 14001 kot osnova
output onlinegiftools 4
Nakup v EU
Proizvodnja izdelkov in obračunavanje odpadkov
 • Med proizvodnim procesom v naših tovarnah so emisije zanemarljive.

 • V skladu s standardom ISO 14001 je vzpostavljeno popolno računovodstvo odpadkov. ecos systems upravlja, ločuje in ustrezno odstranjuje odpadke.
output onlinegiftools 6
Zanemarljive emisije
output onlinegiftools 5
Ustrezno evidentiranje odpadkov
pexels rfstudio 3825584 1 1
pexels pavel danilyuk 6407541 1
Pakiranje in distribucija
 • Za pakiranje naših izdelkov preidemo z lesenih zabojev na reciklirane kartonske škatle.

 • V naši embalaži in embalaži naših dobaviteljev ne uporabljamo plastike za enkratno uporabo. Revidiramo metode naših distributerjev, da bi še bolj zmanjšali njihovo embalažo.
output onlinegiftools 7
Reciklirane kartonske škatle
output onlinegiftools 8
Trajnostna distribucija
Uporaba izdelka
 • Naše elektronske omare za ključe porabijo manj kot 100 KWh na leto. To je manj kot energetsko najučinkovitejši pralni stroj na trgu (2022).

 • To je mogoče, ker smo razvili način varčevanja z energijo. Vse funkcije, ki niso pomembne za varnost, kot so alarmi in senzorji, porabijo manj energije.
output onlinegiftools 9
Energetsko učinkoviti izdelki
output onlinegiftools 10
Način varčevanja z energijo
key 40 zugriffssteuerung 1 1
pexels rfstudio 3825580 1 1
Konec življenjske dobe
 • Naše vrednote družinskega podjetja so usmerjene v dolgoročno delovanje. Zato je življenjska doba naših elektronskih omaric za ključe, omaric in terminalov ~20 let. Naše dolgoročno razmišljanje si oglejte tukaj: Storitve zdravstvene nege Klasen

 • Popravljivost je zagotovljena tako, da so strankam na voljo rezervni deli za obdobje do 10 let.

 • Naše stranke imajo možnost samopopravila, saj se tako izognejo dragim posegom tehnikov in emisijam CO².
output onlinegiftools 12
Rezervni deli za 10 let
output onlinegiftools 11
20-letna življenjska doba izdelka
Responsible product design
scott graham 5fNmWej4tAA unsplash 1
 • Since design is the first step in making the best use of resources across the entire development and production process, we take utmost care of it from the start.

 • Our aim is to completely remove single-use plastic components from our products with the help of eco-design methodologies and life-cycle analyses (LCAs). 

output onlinegiftools
eco-design
methodology
output onlinegiftools 2
No single
use plastic
Raw material sourcing
frank wang ogxlyCA1BQc unsplash 1
 • Suppliers are carefully selected to comply with ISO 14001 standards in Environmental & Energy Management.

 • The majority of parts are sourced locally. Thereby emissions from transportation are minimized. Our products use many stainless steel parts that are all originating from energy-efficient steel mills.
output onlinegiftools 3
ISO 14001
as basis
output onlinegiftools 4
EU Purchase
Product manufacturing and waste accounting
pexels rfstudio 3825584 1 1
 • Negligible emissions during the production process in our factories.

 • Full waste accounting according to ISO 14001 standard is in place. ecos systems is managing, separating, and properly disposing of waste.
output onlinegiftools 6
Negligible
emission
output onlinegiftools 5
Proper waste accounting
Packaging and distribution
pexels pavel danilyuk 6407541 1
 • We are shifting from wooden crates towards recycled carton boxes for packaging our products.

 • No single-use plastics are used in our packaging or in our suppliers’ packaging. We are auditing our distributors methods to further reduce their packaging.

output onlinegiftools 7
Recycled
carton boxes
output onlinegiftools 8
Sustainable
distribution
Product use
key 40 zugriffssteuerung 1 1
 • Our electronic key cabinets use less than 100 KWh per year. That’s less than the most energy efficient washing machine on the market (2022).

 • This is made possible by having developed an energy-saver mode. All non-security relevant functions such as alarms and sensors are using less energy.
output onlinegiftools 9
Energy efficient products
output onlinegiftools 10
Energy saver
mode
End-of-life
pexels rfstudio 3825580 1 1
 • Our values as a family-run business are to focus on the long-term. Therefore our electronic key cabinets, lockers, and terminals have a lifetime of ~20 years. See our long-term thinking here: Nursing Services Klasen

 • Repairability is ensured by providing customers with spare parts for up to 10 years.

 • A self-repair possibility is given to our customers as it avoids costly technician intervention and CO² emissions.
output onlinegiftools 12
Spare parts
for 10 years
output onlinegiftools 11
20 years
product longevity

Zmanjšanje porabe vode do leta 2025

Water use reduction by 2025

w4
95%
zmanjšanje porabe vode pri delovanju podatkovnih centrov do leta 2024
w3
95%
bo do leta 2025 ponovno uporabljena voda, ki se uporablja v organizaciji
wa1
95%
reduction of water usage in data center operations by 2024
wa2
95%
of water used in organization will be reused by 2025

Delovanje podatkovnega centra

 • V vseh naših podatkovnih centrih ocenjujemo nove metode, kot sta zviševanje temperature dovodnega zraka in zbiranje vode s streh, da bi zmanjšali porabo vode.

 • Poleg tega je zunanji zrak v povprečju devet mesecev na leto glavni vir hlajenja. Voda pride v poštev šele, ko je potrebno dodatno hlajenje. 
icons8 rain
Zbiranje deževnice
icons8 wind
Zunanji zrak za hlajenje
pexels brett sayles 4508751 2 min 1 1
pexels nithin pa 2583028 1

Organizacijske dejavnosti

 • Za notranjo proizvodnjo in izdelavo naših izdelkov ne potrebujemo vode, ki jo porabimo le za sanitarne prostore. Tako smo že zdaj v boljšem položaju za izpolnjevanje svojih obveznosti.

 • Za nadaljnje varčevanje z vodo v celotni vrednostni verigi nameravamo zdaj zbirati, analizirati in izbirati naše dobavitelje na podlagi njihove strategije porabe vode in recikliranja.

icons8 wash your hands
Voda, ki se uporablja samo za sanitarne namene
icons8 handshake
Izbira dobavitelja na podlagi porabe vode
Data center operations
pexels brett sayles 4508751 2 min 1 1
 • New methods, such as increasing supply air temperatures and collecting water from rooftops to minimize water use, are being evaluated across all of our data center operations.

 • Additionally, for nine months on average each year, outside air serves as the principal source of cooling. Only when further cooling is necessary does water come into play.

icons8 rain
Rainwater harvesting
icons8 wind
Outside air for cooling
Organizational operations
pexels nithin pa 2583028 1
 • No water is required to internally manufacture and produce our products, and water is only consumed for sanitary facilities. So we are already in a better position to fulfill our commitment.

 • To further save water throughout our value chain, we now intend to collect, analyze and select our suppliers based on their water consumption and recycling strategy.
icons8 wash your hands
Water used for only sanitary
icons8 handshake
Water consumption based supplier selection
test1
Želite izvedeti več?
Naši izdelki so več kot trajnostni!

Odkrijte druga vodilna načela naših izdelkov.
Our products are more than sustainable!
test1

Discover the other guiding principles behind our products.