Skip to main content
  • Senat der Wirtschaft Europa
  • Senat der Wirtschaft Europa 2

Dr. Becker in de Senaat van Economie Europa

Großostheim, 19.01.2023

Dr. Hansjürgen Becker is benoemd in de Senaat van Business Europe (Internationaal). Hij vertegenwoordigt zijn groep ecosystemen in de Business Senate.

De Business Senate bestaat uit persoonlijkheden uit bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij die zich bijzonder bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover staat en maatschappij. Samen dragen zij bij aan de praktische uitvoering van de op het algemeen belang gerichte doelstellingen van duurzaamheid in de zin van de eco-sociale markteconomie.

De Senaat van de Economie doet zo het traditionele idee van de senaten in de oudheid herleven. Een evenwichtige kring van onafhankelijk denkende vrienden volgde het algemeen belang in plaats van alleen bepaalde belangen.

De Senaat van Economie is dus zuiver publieksgezind en voortdurend in dialoog met vertegenwoordigers van politiek en wetenschap. Ere-senatoren zijn Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Dr. Jürgen Rüttgers en Sigmar Gabriel – naast vele andere deskundigen – die de SENATE aansturen. Erevoorzitter van de Senate International is Nobelprijswinnaar Mohammed Yunus.

De ethische beginselen van de Senaat vormen ook de basis en de leidraad voor het economisch handelen van de leden van de Senaat. Eerlijkheid en partnerschap in het economische leven, sociale competentie van ondernemers en leidinggevenden geven vorm aan het werk van de Senaat.