Skip to main content

Beheer van arbeidsmiddelen met elektronische lockersystemen

Klant

Al Logistik

Markt

Transport en logistiek

Bedrijfsgrootte

Klein bedrijf

Land

Duitsland

Volledige betrokkenheid bij de logistiek.
Elektronisch objectbeheer zorgt voor vlotte ploegwisselingen.

Met zijn 45 vrachtwagens is Al Logistik GmbH de schakel tussen industriële bedrijven, producenten en handel. Door nauwkeurige ophalingen en leveringen zorgen zij voor een vlotte doorstroming in het dagelijkse bedrijfsleven. De ongeveer 200 medewerkers – bestaande uit dispatchers, chauffeurs, kantoorpersoneel, monteurs en magazijnmedewerkers – hebben altijd de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor hun klanten als doel. Om de best mogelijke service te bieden, worden alle transportopdrachten uitgevoerd met eigen voertuigen die voldoen aan de nieuwste milieuvoorschriften.

Het elektronisch beheer van werkmateriaal via een lockersysteem en twee sleutelkasten van ecos hebben Al Logistik geholpen om de ploegwisselingen van de verschillende beroepsgroepen nog efficiënter te organiseren.

Gebruikte producten:


Dietmar Kalbrecht

“Het gebruik van de systemen wordt zeer goed aanvaard door het personeel.
Dankzij het gebruiksgemak, zelfs voor oudere en/of niet-technisch onderlegde werknemers.”

Dietmar Kalbrecht – Algemeen directeur


De uitdaging:
Beheer van arbeidsmiddelen tijdens ploegenwisselingen

Bij AL Logistik hebben verschillende beroepsgroepen zoals magazijnmedewerkers, orderverzamelaars en de nachtploeg op verschillende tijdstippen toegang nodig tot hun werkmateriaal in de vorm van tablets. Vóór de invoering van de nieuwe systemen voor objectbeheer werden deze vaak achtergelaten in lockers, kantoren of vergelijkbare plaatsen, wat leidde tot tijdrovende zoekacties. Bovendien waren de tablets niet altijd volledig opgeladen wanneer ze nodig waren. Een betere coördinatie tussen de verschillende groepen was ook moeilijk door de verschillende werktijden.

Al Logistik zocht daarom naar een manier om zijn tablets centraal en overzichtelijk te beheren. Vanwege de ploegendienst was het een absolute voorwaarde dat al het werkmateriaal op elk moment van de dag en de nacht beschikbaar was. Om ervoor te zorgen dat de tablets tijdens elke dienst volledig gebruiksklaar zijn, moest het ook mogelijk zijn ze tijdens de opslag op te laden.

Naast het objectbeheer van de tablets wilde Al Logistik ook de sleutels van de klanten veilig kunnen opslaan. Er moest een systeem met toegangscontrole komen, zodat de sleutels alleen door bevoegde personen kunnen worden verwijderd.

ecossystems fachanlagen fallstudie al logistik gmbh fa%CC%88cher offen b902a8cb
ecossystems fachanlagen fallstudie allogistik gmbh schlu%CC%88sselschrank viele schlu%CC%88ssel 11ef811f
Fachanlage und Schlüsselschrank bei Al Logistik

Onze oplossing:
Toegangsrechten voor lockersystemen

Een ecos lockersysteem met 42 1Mx1/3 en 6 1Mx2/3 depots in combinatie met twee M Premium sleutelkasten kon aan alle eisen voldoen.

Door de intelligente toewijzing van rechten die door onze ecos webman software wordt geregeld, kan Al Logistik eenvoudig individuele toegangsrechten en tijden voor de afzonderlijke gebruikersgroepen creëren. Door de automatische uitgifte van alle objecten is de 24/7 beschikbaarheid van alle kostbaarheden gegarandeerd.

Een belangrijk voordeel is de geïntegreerde oplaadfunctie van de individuele elektronische lockers. Hiermee kunnen de tablets tijdens hun rusttijden in het lockersysteem worden opgeladen en staan ze aan het begin van hun dienst altijd volledig gebruiksklaar ter beschikking van het personeel. De huidige oplaadstatus van elk apparaat wordt aangegeven door pulserende LED’s op het kastje.

Het elektronische beheer van de eigendommen biedt AL Logistik nu ook traceerbaarheid van alle eigendomsbewegingen. Beheerders kunnen in de geschiedenis snel zien wie welk werkmateriaal op welk tijdstip heeft meegenomen. Zelfs in het geval van een vergeten teruggave kunnen ontbrekende tabletten snel worden gevonden en aan de betreffende medewerker worden toegewezen.

Ook klantsleutels kunnen nu op een efficiënte en veilige manier elektronisch worden beheerd. Hiervoor worden twee sleutelkasten gebruikt in het aangrenzende gedeelte van het lockersysteem. De eenvoudige toekenning van verschillende toegangsrechten in onze software zorgt ervoor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot de sleutels.


Het resultaat:
Veilig beheer van arbeidsmiddelen

Alle tabletten en sleutels van AL Logisik zijn nu veilig opgeslagen in ecosystemen voor elektronisch objectbeheer. Alleen de medewerkers die hun werkmateriaal op dat moment nodig hebben, krijgen er toegang toe. De centrale administratie zorgt er ook voor dat alle tablets worden opgeslagen en geladen op de daarvoor bestemde plaats. Dit zorgt voor een soepel proces bij ploegwisselingen.

Voortbouwend op het succes tot nu toe is het bedrijf van plan zijn systemen in de toekomst uit te breiden: Voor de chauffeurs van de vrachtwagens zal een extra rijbewijscontrole worden geïntegreerd voor verificatie bij het compartimentsysteem. Op die manier kan ook de rijgeschiktheid van de medewerkers op een eenvoudige en begrijpelijke manier worden gewaarborgd.

Kerncijfers

3

Systemen

120

Werknemers met toegang

24/7

Beschikbaar